Båtflytt väcker ont blod, Artikel i tidningen Skärgården 1 mars 2018

Nu ar det klart att de båtar som Statens maritima museer (SMM) förfogar över i Båthall 2 på Djurgården ska flytta till Rindö.
Ett beslut som får entusiaster att se rött.

Redan om tre veckor flyttas de första båtarna från Båthall 2 på Djurgården till ett magasin i närheten av Oskar Fredriks- borg på Rindö.
– Det är kanske inte någon charmig lokal. Men den är perfekt utifrån vad den ska användas till, säger Hans-Lennart Ohlsson, chef på Sjöhistoriska museet och ansvarig för flytten till Rindö.
En del justeringar kommer att göras i magasinslokalen, men det först efter att båtarna är på plats, fortsätter han.
– När båtarna är på plats kan vi kan se hur utställningen kan komma att se ut. Men jag kan garantera att båtarna kommer att vara i säkert förvar.

MÅNGA KRITISKA röster har höjts kring flytten. En av kritikerna är Leif Törne, hamnkapten i Wasahamnen som ligger intill Båthall 2 på Djurgården. Han menar att flytten innebär en splittring av det kulturhistoriska arvet.
– Det har legat båtar och fartyg här på Djurgårdens sedan urminnes tider. Jag kan förstå att det kan behövas förändringar ibland. Men att ta bort båtarna så här med rötterna anser jag är helt fel.
Hans-Lennart Ohlsson håller inte med och säger att båt- samlingen aldrig tidigare varit mer samlad än vad den kommer att vara på Rindö.
-I och med att vi flyttar upp ett antal båtar från Karlskrona till Rindö blir samlingen mer komplett. Dessutom hoppas vi att det ska finnas utrymme för vår samling att växa på Rindö, något som inte är möjligt i Båthall 2.
Kungaslupen Vasaorden kommer däremot inte att flytta med till Rindö.
– Det är inte vi som äger den. Vi har bara förvarat den i Båthall 2. Istället kommer kungaslupen att omhändertas av Marinen som ska ha den förvarad på Musköbasen till dess vi gemensamt kan hitta en annan publik plats, säger Hans-Lennart Ohlsson.

EN ANNAN kritiker till flytten av båtarna är 0lle Neckman. Han menar att båtarna kommer förfaras i magasins- lokalen på Rindö eftersom Båthall 2 med sitt tröga klimat är byggd för att förvara träbåtar. Det stämmer inte, säger Hans-Lennart Ohlsson.
-Det är stor skillnad på hur båtar bäst förvaras beroende på om de ska sjösättas eller inte. Båtarna i vår samling är inte till för att sjösättas. Klimatet i Båthall är bra men inte idealistiskt för de här gamla båtarna. På Rindö kommer det också att finnas en ventilationsanläggning som gör att vi bättre kan styra klimatet i lokalen.
En annan synpunkt är att båtsamlingens publika värde kommer att sjunka när båtarna står i en magasinslokal  på Rindö.
– Det stämmer att besöksantalen antagligen kommer gå ner. Men samtidigt går det inte riktigt att jämföra mellan en lokal på Rindö eller någon annan stans i landet och en inne i centrala Stockholm säger Hans-Lennart Ohlsson.

ANDREAS HAGELIN
andreas@skargarden.se
Tel: 08-54 54 27 17

Interpellation till Kulturministern 9 mars 2018

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD       

2018-03-09

Till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

det rörliga kulturarvet

När Kulturarvspropositionen 2017 behandlades i riksdagen antogs ett tillkännagivande till regeringen att skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet. I regleringsbrevet för 2018 till Riksantikvarieämbetet har regeringen gett i uppdrag att undersöka och redovisa förutsättningarna för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet.

Svensk kulturarvslagstiftning har sedan Axel Oxenstierna tid varit inriktad på markbundet kulturarv. Därmed uteslöts ”föremål som varit eller är avsedda för rörligt bruk”, det så kallade rörliga kulturarvet, såsom fartyg, tåg, bilar och flygplan.

I detta rörliga kulturarv ingår också de svenska fritidsbåtarna. Med en knapp budget men starkt och aktivt stöd från civilsamhället visar Sjöhistoriska Museet sin unika samling av fritidsbåtar på Djurgården i Stockholm, i Båthall 2 som dessutom visat sig vara en utmärkt hall att bevara gamla båtar i. Förutom kungaslupen Vasaorden ingår där också ett femtiotal båtar från 1800-talets senare hälft fram till modernare byggen. Museet har blivit en framgång med 55-60 000 besökare per år, och detta trots att det bara kunnat hållas öppet under sommaren och då tack vare frivilliga och ideella insatser från Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar.

Vid senaste årsskiftet överfördes flera av statens transporthistoriska museer, som tidigare sorterat under Trafikverket, till statens Maritima Museer. Men samtidigt som regeringen för in andra transporthistoriska museer under Statens Maritima Museer avvecklar Statens Maritima Museer visningen av fritidsbåtar i Båthall 2. Den unika båtsamlingen skingras, för att i Båthall 2 ersättas med ett museum över marinarkeologiska fynd från Östersjön.

Under de senaste åren har viktiga sådana fynd från 1500-talet gjorts i Östersjön, som skapar nytt ljus över sjöfartens utveckling före Vasa. Men att ersätta ett fungerande och framgångsrik utställning över rörligt kulturarv med ett över gamla vrak är ett tydligt exempel på vad som under de senaste 200 åren blivit en brist i svensk kulturarvslagstiftning. Att detta görs av den myndighet regeringen tänkt sig bli huvudman för statens transporthistoriska museer inverkar på trovärdigheten för kulturministerns vilja att uppfylla tillkännagivandet vad gäller en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.

Min fråga till Kulturministern är:

Hur avser ministern att skydda det rörliga kulturarvet, med utgångspunkt i det som nu sker med Sjöhistoriska museets Båthall 2, så att inte fler samlingar med det rörliga kulturarvet kopplat till statliga museer bli avvecklade innan regeringen gett svar på tillkännagivandet om att skyndsamt skydda det rörliga kulturarvet?

………………………………………
Per Lodenius (C)

Rädda Båthall 2! Insändare i Skärgården 15 mars 2018

Båthall 2 som ligger intill Wasahamnens gästhamn byggdes för flottans mindre båtar som en del av Örlogsvarvet på Djurgården. Lokalen är anpassad för förvaring av träbåtar. Sedan 15 år har det inrymt ett mycket uppskattat publikt båtmagasin där även kungaslupen Vasaorden, som väcker stort intresse, har visats och förvaras. Båtmagsinet har varit en del av Sjöhistoriska Museets samlingar och det har bemannats av volontärer i samarbete med Veteranbåtsföreningen. Sommaren 2017 kom 58 000 besökare!

Sjöhistoriska Museet och ledningen för Statens Maritima Museer; Överintendent Leif Grundberg, vill stänga Båthall 2 i två år och göra om den till ett Marinarkeologiskt i huvudsak digitalt museum vilket kommer att kosta minst 85 miljoner kronor. Den uppskattade båtutställningen ska skingras och magasineras, bland annat i en lagerlokal på Rindö. Vasaorden ska flyttas till ett bergrum i Musköbasen och kan inte längre ses av allmänheten. Det nya museet kan förläggas till lämpligare och billigare lokaler och det saknas inte alternativ. Däremot är liknande publika miljöer för träbåtar nästan omöjliga att hitta.

En rad båtorganisationer och engagerade personer ser detta som ett dråpslag mot ansträngningar att skydda, bevara och visa unika svenska veteranbåtar med tonvikt på fritidsbåten. Många initiativ pågår för att stoppa avvecklingen av båtmagasinet och många vill se det som ett veteranbåtsmuseum som är öppet året runt. På föreningens hemsida www.båthall2.se samlar vi skrivelser, artiklar och dokumentation för att rädda, återställa och utveckla museet. Om flytten av veteranbåtarna genomförs så kommer Föreningen Rädda Båthall 2 att verka för att återfå lokalen i Båthallen och att återställa den i ursprungligt K-märkt skick. Det är också en ambition att verka för att Statens Maritima Museer får en ny ledning som intresserar sig även för våra fritidsbåtar. Det är dock Kulturdepartementet med kulturminister Alice Bah Kuhnke som bär det yttersta ansvaret för att Statens Maritima Museer använder pengar och resurser på ett ansvarsfullt sätt.

På föreningens hemsida båthall2.se finns ett upprop med följande lydelse: Vi undertecknade anser att det nya marinarkeologiska museet ska placeras på annan plats än i Båthall 2 och att den oersättliga Veteranbåtsamlingen i Båthall 2 ska vara kvar. Det behövs ett Fritidsbåtsmuseum i Stockholm!

Bland medverkande föreningar och medlemsrepresentanter för föreningar finns;

Svenska Veteranbåtsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Sail Yacht Society, Trälhavets Båtklubb, Malmö Segelsällskap, Motala Veteranbåtsklubb, Neptunkryssarförbundet, Gaff Yacht Society, Viggbyholms Båtklubb, Gäddvikens Segelsällskap, Carlscrona Veteranbåtar, Veteranbåtsföreningen, Sandvikens Båtklubb, Föreningen Minsveparen M20, Träbåtsbyggarnas Riksorganisation, Motor Yacht Society, Alingsås Segelsällskap, Föreningen Allmogebåtar, Nya Djurgårdsvarvet, M-båtsförbundet, Gamleby segelsällskap, Kulturaktivisterna med flera. Dessutom konstnärer, båtkonstruktörer och hamnchefer.

Föreningen Rädda Båthall 2

Anders Åkerman

Kommentarer om Båthall 2

Kommentarer från Facebook och till info@båthall2.se om nedläggning av Båthall 2:

Jag hoppas verkligen att Båthall2 får fortsätta som fritidsbåtsmuseum samt att anslagen utökas så att båtarna med jämna mellanrum sjösätts. Läget ger fantastiska möjligheter att utveckla besökarnas upplevelser. Ett digitalt museum kan läggas i var mans läsplatta och kan i praktiken placeras var helst på jorden. HW

Vansinne är ordet !!!!!!!!!!!!!!! Gå på museum etc. gör man för att få en upplevelse. Man kan ju inte jämföra ett museibesök där man kan beundra föremålet från alla håll och ha ett samtal om det man ser, man kan inte jämföra det med att titta på några digitala bilder!!! Astrid Hörnfeldt 

Galenskap. Ersätta real life med digitalt?! Sven Råberg

När dessutom Fritidsbåtsmuseet i Västerås har lokalbekymmer och Museihuset riskerar att läggas ned, så är den pedagogiska och viktiga museala verksamheten som dessa viktiga mötesplatser hanterar, nu helt hotad. AW

Det är ett kulturarv om något att bevara. Vansinne. Roland Sundberg 

Totalt vansinne. Hur tänker man? De e ju att slå undan fötterna på alla som försöker att hålla vår helt unika träbåtspark för eftervärlden. Tänk att göra Wasamuseet helt digitalt. De blir för dyrt med underhållet å man säljer ut henne i bitar till högstbjudande. Tror man på riktigt att de räcker med att ha våra gamla båtar på bild? De säger en hel del om inställningen hos våra beslutsfattare. Per Karlander  

Tragiskt allt gammalt ska tydligen väck. Undrar vad dom tänker med. Detta handlar om att museets stängs för gott. Bara det är för j..ligt. Carina Johansson

Helt fel! Behåll Populära Båthall2. Gör gärna dessutom något digitalt. Testa i mindre skala och kolla intresset. Vitsen med det digitala är ju att det är så billigt att testa …Carl Erik Eriksson

Träbåtar är tydligen något som ska förstöras och deras ägare som lägger ner själ, hjärta tid och pengar ska väl snart alla brännas på ett gemensamt bål. Vad är det som händer i vårt land? Vi jobbar ideellt för att säkerställa ett kulturarv till våra efterlevande. Kenneth Gustafsson

Man får lite aningar att dom som bestämmer detta tycker att gamla båtar e mossigt å hör till forna tider. Sen för att blidka protesterna så tycker man att bevarande digitalt räcker. De e mer än patetiskt. Per Karlander  

Ååå vad synd. Det är inte samma sak att se en bild och hur skall man förmedla doften av linolja och tjära? Maria Bohlin

Det man uppfattar av lukt- och känselsinnet kan aldrig förmedlas av en bild. Johan Wockatz

Vilket vansinne!!! Vad ör det gör fel på dem som har makt att fatta ett sådant beslut. Är de båthatare… + Är det du, Hansi som vill lägga ned museet med riktiga båtar, Sveriges marina kulturarv? Maria Helena 

De missköter vårt marina kulturarv så hiskeligt, och gjort det länge! Johannes Lindström 

Tycker det är synd att kollra bort fakta med saker som att sprida kulturen över landet. Det saknas inte båtmuseer på andra orter. ON

Föreningen Kulturaktivisterna hjälpte till med volontärer vid starten av Båthall 2, i samarbete med Veteranbåtsföreningen och Sjöhistoriska Museet år 2003. Vår förening fortsatte att hjälpa dem under flera år. Vi brukar gå in och titta på utställningen när vi är på Djurgården. Med en förhoppning om en fortsättning av Veteranbåtsutställningen i båthallen. Birgitta Ersson Kjellin, Ordförande Föreningen Kulturaktivisterna

Jag stöder verkligen att låta Båthall 2 bör finnas kvar, helst med utökade öppentider. Det finns en hel del att titta på i den hattiga hanteringen av museets fritidsbåtar med förflyttningar hit och dit och en linje i verksamheten. Den svenska fritidsbåts kulturen är unik.  PF

Så otroligt okunnigt/korkat att kasta ut veteranbåtarna från båthall 2 som ju är specialbyggt för att förvara träbåtar. För att istället ha en utställning som kan ligga varsomhelst utan problem BN

Rindö duger inte som ersättning för Veteranbåtsmuseet på Djurgården! Ligger otillgängligt och kommer inte att få många besökare. EW

Sjöhistoriska gjorde ett projekt Östersjöns skatter med stora bidrag för ca 15 år sedan, men den stora publiken uteblev och besökarna hade i regel ett specialintresse för marinarkeologi. K-G

Stockholm behöver båthall 2 som idag – med alla veteranbåtar. Splittra inte denna unika samling av gamla fina träbåtar som ju är ett viktigt inslag i bl a Stockholms skärgårds historia. Stoppa flytten!  Robert Ö

FÖREFALLER OKÄNSLIGT OCH OGENOMTÄNKT. Jan J

Kommentarer om nedläggningen av Båthallen

Kommentarer om nedläggning av Båthall 2 från Vi som älskar träbåtar, FB och i mail till webplatsen www.båthall2.se .

Man tar sig för pannan när man hör/läser om den tänkta flytten av Båthall2 till Rindö. Nog för att vi ibland passerar Rindö på väg till Vaxholm men ja kan inte tänka mig att någon åker dit för att se på veteranbåtssamlingen…
Nedan några första reflektioner som du gärna får använda om lämpligt läge skulle dyka upp.
// Pertti Koukonen

Båthall 2, Wasahamnen

Sverige har en fullständigt unik kulturskatt i form av äldre fritidsbåtar i trä och det finns en unikt lämplig plats att förvara och visa dessa, – i Galärvarvets Båthall 2 som dessutom råkar vara byggd just för förvaring av träbåtar. Verkligen ett båtmuseum i naturligt sjönära läge och rätt miljö i Wasahamnen. Den årliga Skärgårdsmässan och Veteranbåtsfestivalen bygger helt på läget. Mässan, museets båtar och de verkliga veteranbåtarna i hamnen har som mest dragit över 100.000 besökare.

Denna världsskatt vill man nu schasa ut och flytta till ett förråd på Rindö… för man menar att ett modernt digitalt museum skulle vara viktigare och naturligare i detta sjönära läge med urgammal historia som varv och marinbas. En slags fortsättning på det tidigare gynnande av Parkförvaltningen och Spritmuseet som ansetts lämpligare och ha större behov av ett sjönära marint läge.

Tänk om man i stället utvecklade och byggde ut Båthall 2 så att även den digitala delen fick plats. Det vore väl ganska naturligt med dess sagolika läge i en historisk fd marinbas. Vinsten skulle vara ett museum med både en historisk och modern avdelning och man skulle inte slå sönder dagens befintliga resultatet av många års arbete för att vårda, visa och värna den befintliga kulturskatten.

Eller är det en alldeles för enkel och naturlig lösning ? Något att tänka på…

Pertti Koukonen, volontär Båthall 2, – Tiedemannklubben

Jag hoppas verkligen att Båthall 2 får fortsätta som fritidsbåtsmuseum samt att anslagen utökas så att båtarna med jämna mellanrum sjösätts. Läget ger fantastiska möjligheter att utveckla besökarnas upplevelser. Ett digitalt museum kan läggas i var mans läsplatta och kan i praktiken placeras var helst på jorden. HW

Vansinne är ordet !!!!!!!!!!!!!!! Gå på museum etc. gör man för att få en upplevelse. Man kan ju inte jämföra ett museibesök där man kan beundra föremålet från alla håll och ha ett samtal om det man ser, man kan inte jämföra det med att titta på några digitala bilder!!! Astrid Hörnfeldt

Galenskap. Ersätta real life med digitalt?! Sven Råberg

När dessutom Fritidsbåtsmuseet i Västerås har lokalbekymmer och Museihuset riskerar att läggas ned, så är den pedagogiska och viktiga museala verksamheten som dessa viktiga mötesplatser hanterar, nu helt hotad. AW

Det är ett kulturarv om något att bevara. Vansinne. Roland Sundberg

Totalt vansinne. Hur tänker man? De e ju att slå undan fötterna på alla som försöker att hålla vår helt unika träbåtspark för eftervärlden. Tänk att göra Wasamuseet helt digitalt. De blir för dyrt med underhållet å man säljer ut henne i bitar till högstbjudande. Tror man på riktigt att de räcker med att ha våra gamla båtar på bild? De säger en hel del om inställningen hos våra beslutsfattare. Per Karlander

Tragiskt allt gammalt ska tydligen väck. Undrar vad dom tänker med. Detta handlar om att museets stängs för gott. Bara det är för j..ligt. Carina Johansson

Helt fel! Behåll Populära Båthall2. Gör gärna dessutom något digitalt. Testa i mindre skala och kolla intresset. Vitsen med det digitala är ju att det är så billigt att testa …Carl Erik Eriksson

Träbåtar är tydligen något som ska förstöras och deras ägare som lägger ner själ, hjärta tid och pengar ska väl snart alla brännas på ett gemensamt bål. Vad är det som händer i vårt land? Vi jobbar ideellt för att säkerställa ett kulturarv till våra efterlevande. Kenneth Gustavsson

Man får lite aningar att dom som bestämmer detta tycker att gamla båtar e mossigt å hör till forna tider. Sen för att blidka protesterna så tycker man att bevarande digitalt räcker. De e mer än patetiskt. PK

Ååå vad synd. Det är inte samma sak att se en bild och hur skall man förmedla doften av linolja och tjära? Maria Bohlin

Det man uppfattar av lukt- och känselsinnet kan aldrig förmedlas av en bild.  Johan WO Wockatz

Vilket vansinne!!! Vad ör det gör fel på dem som har makt att fatta ett sådant beslut. Är de båthatare… + Är det du, Hansi som vill lägga ned museet med riktiga båtar, Sveriges marina kulturarv? Maria Helena

De missköter vårt marina kulturarv så hiskeligt, och gjort det länge!  Johannes Lindström

Tycker det är synd att kollra bort fakta med saker som att sprida kulturen över landet. Det saknas inte båtmuseer på andra orter. ON

Föreningen Kulturaktivisterna hjälpte till med volontärer vid starten av Båthall 2, i samarbete med Veteranbåtsföreningen och Sjöhistoriska Museet år 2003. Vår förening fortsatte att hjälpa dem under flera år. Vi brukar gå in och titta på utställningen när vi är på Djurgården. Med en förhoppning om en fortsättning av Veteranbåtsutställningen. Birgitta Ersson Kjellin, Ordförande Föreningen Kulturaktivisterna

Jag stöder verkligen att låta Båthall 2 bör finnas kvar, helst med utökade öppentider. Det finns en hel del att titta på i den hattiga hanteringen av museets fritidsbåtar med förflyttningar hit och dit och en linje i verksamheten. Den svenska fritidsbåts kulturen är unik.  PF

Så otroligt okunnigt/korkat att kasta ut veteranbåtarna från båthall 2 som ju är specialbyggt för att förvara träbåtar. För att istället ha en utställning som kan ligga varsomhelst utan problem BN

Att skingra och dela upp den unika och breda samlingen i Båthall 2 med några båtar i Västerås, några i Karlskrona, några på Rindö, några i Härnösand och Wasaorden i ett magasin på Berga är som att såga upp Regalskeppet Vasa och placera ut delarna på hembygdsmuseer runt om i landet.

Stockholm behöver båthall 2 som idag – med alla veteranbåtar. Splittra inte denna unika samling av gamla fina träbåtar som ju är ett viktigt inslag i bl a Stockholms skärgårds historia. Stoppa flytten! Robert Ö

Jag heter Ingemar Berndtsson och jag har ett par år varit båtvärd i Båthall 2 på Djurgården. Nu har jag hört att det är risk för att verksamheten där inte får fortsätta. Det tycker jag skulle vara ytterst beklagligt och skälen är följande:

  1. Vi hade nästan 50.000 besökare i år och som jag bedömde det var minst hälften utländska. De flesta kom från USA, Australien och Europa och det var påfallande många som spontant uttryckte vilken fantastisk samling detta är.
  2. Läget nära Vasavarvet är en stor fördel, många besökare var på väg till eller från Vasa och med Båthall 2 är området ett naturligt maritimt museiområde.
  3. Byggnaden är också betydelsefull, inomhusklimatet är perfekt för att lagra äldre träbåtar.
  4. Sist men inte minst, glöm inte att det går fort att rasera något befintligt men det kan ta lång tid att återskapa eller tyvärr vara helt omöjligt.

Med vänlig hälsning, Ingemar Berndtsson

Insändare om Båthall 2 i Skärgården 22 februari 2018

Oförskämda planer för Båthall 2

I en artikel i Skärgården nr 6, 2018, berättar Nina Eklöv, vid Sjöhistoriska museet, om planerna på det nya marinarkeologiska museet som ska flytta in i Båthall 2 på Djurgården.
Den inställning hon och museet har till verksamhetenen i Båthall2 anser jag är på gränsen till oförskämt och suspekt.

NI ARKEOLOGER kommer i princip och tränger ut en fungerande verksamhet som också drivs med stor, ideell, frivillig insats för att visa fritidsbåtar för medborgare i Stockholmsregionen.
Om, som Eklöv säger, att Båthall 2 visar sig vara lite för liten så kan väl den verksamheten ändå få vara kvar och växa vidare med filialer på andra orter.

Båthall 2 är ju byggd för träbåtar på Marinens tid på Djurgården.
Att arkeologerna ska komma dit med sitt huvudintresse och kasta ut alltihop är upprörande.
Menar Nina Eklöv att de frivilliga eldsjälarna ska sitta i några förrådslokaler och mögla tillsammans med våra fritidsbåtar och ”uppehålla sitt engagemnag” eller ta morgontåget till södra Norrland? Verkligen taktlöst!
Sjöhistoriska kanske kunde börja med att hyra in sig hos grannen Tekniska Museets gamla Teleavdelning som verkar stå halvtom eller så kanske det finns plats för det marinarkeologiska museet på Rindö.

Bernt Karlsson
En Djupt besviken donator till Sjöhistoriska Museet.

Artikel om Båthall 2 i Skärgården 18 jan 2018

Statens maritima museer behöver fler ben att stå på

Båthallen 2 i Wasahamnen har under nära 20 år utvecklats till ett båtmagasin där Kungaslupen Vasaorden, äldre mindre båtar ur Statens maritima museers samlingar och fritidsbåtar visats för allmänheten under maj-september. Båthall 2 är byggd för flottans mindre båtar och är med sin konstruktion mycket temparaturtrög. Det är med andra ord en idealisk plats för träbåtar som annars med varierande temperatur och luftfuktighet ”fuktarbetar” och med tiden gistnar.

Båthall 2 ligger dessutom inom området för stadens största gästhamn och det som vi kan kalla stadens maritima hjärta – alltså mitt i Sjögården. Det har bland annat fått till resultat att det varje år arrangeras en veteranbåtsfestival i samband med Skärgårdsmässan. Den och festivalen brukar dra nära hundratusen besökare och nära hundra veteranbåtar. Det publika intresset för kulturområdet är alltså mycket stort. Det finns också ett sammanhängande tema med verksamheterna på Nya Djurgårdsvarvet, Beckholmen och Skeppsholmen. Under säsongen har Båthall 2 runt 50 000 besökare och med den utveckling som sker i området skulle det vara möjligt till förlängt eller kanske till och med öppethållande året runt.

Statens maritima museer har beslutat att skingra samlingarna i Båthall 2 till Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, till magasin i Slup- och barkasskjulet i Karlskrona, i Flyghangaren i Karlskrona och i ett magasin på Rindö. Beslutet har fattats för att göra plats för ett marinarkeologiskt museum som också kallas för myndighetens fjärde ben. Beslutet har inte föregåtts av en analys av tänkbara alternativ och dialogen med föreningar och aktörer inom kulturområdet har enligt min uppfattning varit i stort obefintlig. Officiellt heter det att: ”museerna råder över sina lokaler och samlingar”. Det är givetvis en självklarhet men det är också självklart att rådigheten och myndighetsutövning ska tjäna kulturområdet och vara synnerligen transparent.

Stockholm med omnejd och skärgårdsområden är en av fritidsbåtens viktigaste vaggor och också den del i Sverige som har flest fritidsbåtar. Det är alltså inte orimligt att regionen också visar upp sitt kulturarv. Det är aldrig bra att sätta kulturområden mot varandra i en skapad och orättvis konkurrens och det är definitiv inte bra att göra det inom samma myndighet. Oavsett tankar eller framtida utveckling ska båtsamlingen skingras och magasineras för att göra plats för annan verksamhet. Dessutom ska en byggnad inom Kungliga Nationalstadsparken få en förändrad karaktär och byggas om för en inte oväsentlig kostnad. Nu saknas det inte alternativ och dessutom finns möjligheter att skapa det fjärde benet utan att kannibalisera på något av de andra. Det skulle sannolikt i en övergripande kalkyl dessutom skapa publika verksamheter med ökad bredd och exponering av myndighetens kulturområde inom i stort samma budget.

Just nu pågår exploatering av gamla Gasverksområdet. Där finns både lokaler och publik attraktionskraft som har mycket goda förutsättningar för ett marinarkeologiskt museum. Området är dessutom en kil in i Kungliga Nationalstadsparken och ett sådant museum skulle verka som ytterligare en dragkraft på de miljontals besökare som nationalstadsparken varje år attraherar. Det skulle också betyda att fritidsbåten som kulturområde fortsatt får verka inom det naturliga området i den stora gästhamnen och ges möjlighet till utveckling av verksamheten med levande aktiviteter.

Ingen har något att erinra om ett marinarkeologiskt museum eller andra förändringar men vi är många som nu oroas över utvecklingen.

Vi har under decennier visat att det finns samarbeten som ger resultat och att även de mest komplicerade frågorna kan belysas på ett sådant sätt att det skapas en bred förankring i besluten utan att beslutsfattarens mandat eller ställning påverkas. Det gynnar ingen att inte få dra nytta av andras synpunkter och erfarenheter. Vårt största syfte är att åter starta en dialog för bra beslut och det finns alternativ. Jag uppmanar er alla att verka för att dessa blir belysta så att vi inte hamnar i en situation av eftertanke som kommer alldeles för sent.

Olle Neckman

Medlem styrelsen i Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar

Inlägg på Facebook 1 januari 2018