Kommentarer om nedläggningen av Båthallen

Kommentarer om nedläggning av Båthall 2 från Vi som älskar träbåtar, FB och i mail till webplatsen www.båthall2.se .

Jag hoppas verkligen att Båthall 2 får fortsätta som fritidsbåtsmuseum samt att anslagen utökas så att båtarna med jämna mellanrum sjösätts. Läget ger fantastiska möjligheter att utveckla besökarnas upplevelser. Ett digitalt museum kan läggas i var mans läsplatta och kan i praktiken placeras var helst på jorden. HW

Vansinne är ordet !!!!!!!!!!!!!!! Gå på museum etc. gör man för att få en upplevelse. Man kan ju inte jämföra ett museibesök där man kan beundra föremålet från alla håll och ha ett samtal om det man ser, man kan inte jämföra det med att titta på några digitala bilder!!! Astrid Hörnfeldt

Galenskap. Ersätta real life med digitalt?! Sven Råberg

När dessutom Fritidsbåtsmuseet i Västerås har lokalbekymmer och Museihuset riskerar att läggas ned, så är den pedagogiska och viktiga museala verksamheten som dessa viktiga mötesplatser hanterar, nu helt hotad. AW

Det är ett kulturarv om något att bevara. Vansinne. Roland Sundberg

Totalt vansinne. Hur tänker man? De e ju att slå undan fötterna på alla som försöker att hålla vår helt unika träbåtspark för eftervärlden. Tänk att göra Wasamuseet helt digitalt. De blir för dyrt med underhållet å man säljer ut henne i bitar till högstbjudande. Tror man på riktigt att de räcker med att ha våra gamla båtar på bild? De säger en hel del om inställningen hos våra beslutsfattare. Per Karlander

Tragiskt allt gammalt ska tydligen väck. Undrar vad dom tänker med. Detta handlar om att museets stängs för gott. Bara det är för j..ligt. Carina Johansson

Helt fel! Behåll Populära Båthall2. Gör gärna dessutom något digitalt. Testa i mindre skala och kolla intresset. Vitsen med det digitala är ju att det är så billigt att testa …Carl Erik Eriksson

Träbåtar är tydligen något som ska förstöras och deras ägare som lägger ner själ, hjärta tid och pengar ska väl snart alla brännas på ett gemensamt bål. Vad är det som händer i vårt land? Vi jobbar ideellt för att säkerställa ett kulturarv till våra efterlevande. Kenneth Gustavsson

Man får lite aningar att dom som bestämmer detta tycker att gamla båtar e mossigt å hör till forna tider. Sen för att blidka protesterna så tycker man att bevarande digitalt räcker. De e mer än patetiskt. PK

Ååå vad synd. Det är inte samma sak att se en bild och hur skall man förmedla doften av linolja och tjära? Maria Bohlin

Det man uppfattar av lukt- och känselsinnet kan aldrig förmedlas av en bild.  Johan WO Wockatz

Vilket vansinne!!! Vad ör det gör fel på dem som har makt att fatta ett sådant beslut. Är de båthatare… + Är det du, Hansi som vill lägga ned museet med riktiga båtar, Sveriges marina kulturarv? Maria Helena

De missköter vårt marina kulturarv så hiskeligt, och gjort det länge!  Johannes Lindström

Tycker det är synd att kollra bort fakta med saker som att sprida kulturen över landet. Det saknas inte båtmuseer på andra orter. ON

Föreningen Kulturaktivisterna hjälpte till med volontärer vid starten av Båthall 2, i samarbete med Veteranbåtsföreningen och Sjöhistoriska Museet år 2003. Vår förening fortsatte att hjälpa dem under flera år. Vi brukar gå in och titta på utställningen när vi är på Djurgården. Med en förhoppning om en fortsättning av Veteranbåtsutställningen. Birgitta Ersson Kjellin, Ordförande Föreningen Kulturaktivisterna

Jag stöder verkligen att låta Båthall 2 bör finnas kvar, helst med utökade öppentider. Det finns en hel del att titta på i den hattiga hanteringen av museets fritidsbåtar med förflyttningar hit och dit och en linje i verksamheten. Den svenska fritidsbåts kulturen är unik.  PF

Så otroligt okunnigt/korkat att kasta ut veteranbåtarna från båthall 2 som ju är specialbyggt för att förvara träbåtar. För att istället ha en utställning som kan ligga varsomhelst utan problem BN

Att skingra och dela upp den unika och breda samlingen i Båthall 2 med några båtar i Västerås, några i Karlskrona, några på Rindö, några i Härnösand och Wasaorden i ett magasin på Berga är som att såga upp Regalskeppet Vasa och placera ut delarna på hembygdsmuseer runt om i landet.

Båthall 2 har länge varit min inspirationskälla vid min renovering av Erik Salanderritade Kathy. En 22:a från 1924. Jag återvänder hit så fort jag är i Stockholm. Att demontera denna skatt som representerar det unika Svenska fritidslivet vore skamligt. Ante Åkerström

Myndigheter inom kulturområdet blev efter 2007 i många fall av med sina styrelser och leds av Myndighetschefen själv. Det är i mångas perspektiv inte en bra ordning men det sparar säkert pengar. Det ställer dock ett betydligt större krav på myndighetsutövandet och på transparens och samarbete med andra utövare inom kulturområdet.

När Robert Olsson tillträdde togs det fram ett underlag som kallades ”Vision 2015”. Myndigheten bjöd sedan in aktörer inom kulturområdet på konferenser och seminarier för att överarbeta och utveckla visionen. Det var en bra metod som också sannolikt var ett bra fundament för myndighetschefen att fatta bra beslut om inriktning och utveckling. På så sätt kom exempelvis entrén till Vasamuseet till och många andra mer påtagliga företeelser.

Vi hade också ett utbrett och bra samarbete för att visa och positionera den maritima kulturen gentemot andra. Det gällde saker som Regionplanering och framtagande av utvecklingsplan för Nationalstadsparken där föreningar och myndighet arbetade tillsammans inom myndighetens uppdrag. Läser man
regeringsformen och de lagrum och författningar som reglerar myndigheters verksamhet så är det just så det ska gå till. Den starka folkliga förankringen är ett fundament för demokratins institutioner.

Det som nu händer med Båthall 2 är en markör för en nyordning som ur mitt perspektiv är obegriplig. Det handlar då inte om beslutets innehåll utan om beslutsprocessen. Helt plötsligt är kulturområdets aktörer och främst de inom båtkulturen inte längre viktiga i beslutsprocessen. Man kan ängsligt fråga sig hur myndigheten tolkat sitt uppdrag.

Det skulle vara busenkelt att på samma gamla sätt som tidigare
överintendenter gjort kalla till en konferens eller lägga underlaget på
remiss eller använda föreningarnas kraft (som dessutom är gratis) till att ta fram en hållbar och förankrad strategi för framtida utveckling av  kulturområdet.

Frågan är om det beror på bristande ledarskap eller på någon form av oro över resultatet. Oavsett är nu en massa människor upprörda och många års ömsesidigt förtroende raserat bara för att det inte fanns lust att prata med dem som tycket på annat sätt.

Det kanske är den nya tolkningen av strategisk kommunikation där det börjar skönjas en uppfattning om att den bästa kommunikationen är att inte kommunicera för då vet i alla fall ingen vad man har tänkt sig.

Gruvelsen bukar komma när alla inser att det som vi ser som
självklart inte längre finns så är – det med eftertankens kranka blekhet!

Olle Neckman