Båtflytt väcker ont blod, Artikel i tidningen Skärgården 1 mars 2018

Nu ar det klart att de båtar som Statens maritima museer (SMM) förfogar över i Båthall 2 på Djurgården ska flytta till Rindö.
Ett beslut som får entusiaster att se rött.

Redan om tre veckor flyttas de första båtarna från Båthall 2 på Djurgården till ett magasin i närheten av Oskar Fredriks- borg på Rindö.
– Det är kanske inte någon charmig lokal. Men den är perfekt utifrån vad den ska användas till, säger Hans-Lennart Ohlsson, chef på Sjöhistoriska museet och ansvarig för flytten till Rindö.
En del justeringar kommer att göras i magasinslokalen, men det först efter att båtarna är på plats, fortsätter han.
– När båtarna är på plats kan vi kan se hur utställningen kan komma att se ut. Men jag kan garantera att båtarna kommer att vara i säkert förvar.

MÅNGA KRITISKA röster har höjts kring flytten. En av kritikerna är Leif Törne, hamnkapten i Wasahamnen som ligger intill Båthall 2 på Djurgården. Han menar att flytten innebär en splittring av det kulturhistoriska arvet.
– Det har legat båtar och fartyg här på Djurgårdens sedan urminnes tider. Jag kan förstå att det kan behövas förändringar ibland. Men att ta bort båtarna så här med rötterna anser jag är helt fel.
Hans-Lennart Ohlsson håller inte med och säger att båt- samlingen aldrig tidigare varit mer samlad än vad den kommer att vara på Rindö.
-I och med att vi flyttar upp ett antal båtar från Karlskrona till Rindö blir samlingen mer komplett. Dessutom hoppas vi att det ska finnas utrymme för vår samling att växa på Rindö, något som inte är möjligt i Båthall 2.
Kungaslupen Vasaorden kommer däremot inte att flytta med till Rindö.
– Det är inte vi som äger den. Vi har bara förvarat den i Båthall 2. Istället kommer kungaslupen att omhändertas av Marinen som ska ha den förvarad på Musköbasen till dess vi gemensamt kan hitta en annan publik plats, säger Hans-Lennart Ohlsson.

EN ANNAN kritiker till flytten av båtarna är 0lle Neckman. Han menar att båtarna kommer förfaras i magasins- lokalen på Rindö eftersom Båthall 2 med sitt tröga klimat är byggd för att förvara träbåtar. Det stämmer inte, säger Hans-Lennart Ohlsson.
-Det är stor skillnad på hur båtar bäst förvaras beroende på om de ska sjösättas eller inte. Båtarna i vår samling är inte till för att sjösättas. Klimatet i Båthall är bra men inte idealistiskt för de här gamla båtarna. På Rindö kommer det också att finnas en ventilationsanläggning som gör att vi bättre kan styra klimatet i lokalen.
En annan synpunkt är att båtsamlingens publika värde kommer att sjunka när båtarna står i en magasinslokal  på Rindö.
– Det stämmer att besöksantalen antagligen kommer gå ner. Men samtidigt går det inte riktigt att jämföra mellan en lokal på Rindö eller någon annan stans i landet och en inne i centrala Stockholm säger Hans-Lennart Ohlsson.

ANDREAS HAGELIN
andreas@skargarden.se
Tel: 08-54 54 27 17