Båtflytt väcker ont blod, Artikel i tidningen Skärgården 1 mars 2018

Nu ar det klart att de båtar som Statens maritima museer (SMM) förfogar över i Båthall 2 på Djurgården ska flytta till Rindö.
Ett beslut som får entusiaster att se rött.

Redan om tre veckor flyttas de första båtarna från Båthall 2 på Djurgården till ett magasin i närheten av Oskar Fredriks- borg på Rindö.
– Det är kanske inte någon charmig lokal. Men den är perfekt utifrån vad den ska användas till, säger Hans-Lennart Ohlsson, chef på Sjöhistoriska museet och ansvarig för flytten till Rindö.
En del justeringar kommer att göras i magasinslokalen, men det först efter att båtarna är på plats, fortsätter han.
– När båtarna är på plats kan vi kan se hur utställningen kan komma att se ut. Men jag kan garantera att båtarna kommer att vara i säkert förvar.

MÅNGA KRITISKA röster har höjts kring flytten. En av kritikerna är Leif Törne, hamnkapten i Wasahamnen som ligger intill Båthall 2 på Djurgården. Han menar att flytten innebär en splittring av det kulturhistoriska arvet.
– Det har legat båtar och fartyg här på Djurgårdens sedan urminnes tider. Jag kan förstå att det kan behövas förändringar ibland. Men att ta bort båtarna så här med rötterna anser jag är helt fel.
Hans-Lennart Ohlsson håller inte med och säger att båt- samlingen aldrig tidigare varit mer samlad än vad den kommer att vara på Rindö.
-I och med att vi flyttar upp ett antal båtar från Karlskrona till Rindö blir samlingen mer komplett. Dessutom hoppas vi att det ska finnas utrymme för vår samling att växa på Rindö, något som inte är möjligt i Båthall 2.
Kungaslupen Vasaorden kommer däremot inte att flytta med till Rindö.
– Det är inte vi som äger den. Vi har bara förvarat den i Båthall 2. Istället kommer kungaslupen att omhändertas av Marinen som ska ha den förvarad på Musköbasen till dess vi gemensamt kan hitta en annan publik plats, säger Hans-Lennart Ohlsson.

EN ANNAN kritiker till flytten av båtarna är 0lle Neckman. Han menar att båtarna kommer förfaras i magasins- lokalen på Rindö eftersom Båthall 2 med sitt tröga klimat är byggd för att förvara träbåtar. Det stämmer inte, säger Hans-Lennart Ohlsson.
-Det är stor skillnad på hur båtar bäst förvaras beroende på om de ska sjösättas eller inte. Båtarna i vår samling är inte till för att sjösättas. Klimatet i Båthall är bra men inte idealistiskt för de här gamla båtarna. På Rindö kommer det också att finnas en ventilationsanläggning som gör att vi bättre kan styra klimatet i lokalen.
En annan synpunkt är att båtsamlingens publika värde kommer att sjunka när båtarna står i en magasinslokal  på Rindö.
– Det stämmer att besöksantalen antagligen kommer gå ner. Men samtidigt går det inte riktigt att jämföra mellan en lokal på Rindö eller någon annan stans i landet och en inne i centrala Stockholm säger Hans-Lennart Ohlsson.

ANDREAS HAGELIN
andreas@skargarden.se
Tel: 08-54 54 27 17

Interpellation till Kulturministern 9 mars 2018

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD       

2018-03-09

Till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

det rörliga kulturarvet

När Kulturarvspropositionen 2017 behandlades i riksdagen antogs ett tillkännagivande till regeringen att skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet. I regleringsbrevet för 2018 till Riksantikvarieämbetet har regeringen gett i uppdrag att undersöka och redovisa förutsättningarna för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet.

Svensk kulturarvslagstiftning har sedan Axel Oxenstierna tid varit inriktad på markbundet kulturarv. Därmed uteslöts ”föremål som varit eller är avsedda för rörligt bruk”, det så kallade rörliga kulturarvet, såsom fartyg, tåg, bilar och flygplan.

I detta rörliga kulturarv ingår också de svenska fritidsbåtarna. Med en knapp budget men starkt och aktivt stöd från civilsamhället visar Sjöhistoriska Museet sin unika samling av fritidsbåtar på Djurgården i Stockholm, i Båthall 2 som dessutom visat sig vara en utmärkt hall att bevara gamla båtar i. Förutom kungaslupen Vasaorden ingår där också ett femtiotal båtar från 1800-talets senare hälft fram till modernare byggen. Museet har blivit en framgång med 55-60 000 besökare per år, och detta trots att det bara kunnat hållas öppet under sommaren och då tack vare frivilliga och ideella insatser från Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar.

Vid senaste årsskiftet överfördes flera av statens transporthistoriska museer, som tidigare sorterat under Trafikverket, till statens Maritima Museer. Men samtidigt som regeringen för in andra transporthistoriska museer under Statens Maritima Museer avvecklar Statens Maritima Museer visningen av fritidsbåtar i Båthall 2. Den unika båtsamlingen skingras, för att i Båthall 2 ersättas med ett museum över marinarkeologiska fynd från Östersjön.

Under de senaste åren har viktiga sådana fynd från 1500-talet gjorts i Östersjön, som skapar nytt ljus över sjöfartens utveckling före Vasa. Men att ersätta ett fungerande och framgångsrik utställning över rörligt kulturarv med ett över gamla vrak är ett tydligt exempel på vad som under de senaste 200 åren blivit en brist i svensk kulturarvslagstiftning. Att detta görs av den myndighet regeringen tänkt sig bli huvudman för statens transporthistoriska museer inverkar på trovärdigheten för kulturministerns vilja att uppfylla tillkännagivandet vad gäller en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.

Min fråga till Kulturministern är:

Hur avser ministern att skydda det rörliga kulturarvet, med utgångspunkt i det som nu sker med Sjöhistoriska museets Båthall 2, så att inte fler samlingar med det rörliga kulturarvet kopplat till statliga museer bli avvecklade innan regeringen gett svar på tillkännagivandet om att skyndsamt skydda det rörliga kulturarvet?

………………………………………
Per Lodenius (C)

Rädda Båthall 2! Insändare i Skärgården 15 mars 2018

Båthall 2 som ligger intill Wasahamnens gästhamn byggdes för flottans mindre båtar som en del av Örlogsvarvet på Djurgården. Lokalen är anpassad för förvaring av träbåtar. Sedan 15 år har det inrymt ett mycket uppskattat publikt båtmagasin där även kungaslupen Vasaorden, som väcker stort intresse, har visats och förvaras. Båtmagsinet har varit en del av Sjöhistoriska Museets samlingar och det har bemannats av volontärer i samarbete med Veteranbåtsföreningen. Sommaren 2017 kom 58 000 besökare!

Sjöhistoriska Museet och ledningen för Statens Maritima Museer; Överintendent Leif Grundberg, vill stänga Båthall 2 i två år och göra om den till ett Marinarkeologiskt i huvudsak digitalt museum vilket kommer att kosta minst 85 miljoner kronor. Den uppskattade båtutställningen ska skingras och magasineras, bland annat i en lagerlokal på Rindö. Vasaorden ska flyttas till ett bergrum i Musköbasen och kan inte längre ses av allmänheten. Det nya museet kan förläggas till lämpligare och billigare lokaler och det saknas inte alternativ. Däremot är liknande publika miljöer för träbåtar nästan omöjliga att hitta.

En rad båtorganisationer och engagerade personer ser detta som ett dråpslag mot ansträngningar att skydda, bevara och visa unika svenska veteranbåtar med tonvikt på fritidsbåten. Många initiativ pågår för att stoppa avvecklingen av båtmagasinet och många vill se det som ett veteranbåtsmuseum som är öppet året runt. På föreningens hemsida www.båthall2.se samlar vi skrivelser, artiklar och dokumentation för att rädda, återställa och utveckla museet. Om flytten av veteranbåtarna genomförs så kommer Föreningen Rädda Båthall 2 att verka för att återfå lokalen i Båthallen och att återställa den i ursprungligt K-märkt skick. Det är också en ambition att verka för att Statens Maritima Museer får en ny ledning som intresserar sig även för våra fritidsbåtar. Det är dock Kulturdepartementet med kulturminister Alice Bah Kuhnke som bär det yttersta ansvaret för att Statens Maritima Museer använder pengar och resurser på ett ansvarsfullt sätt.

På föreningens hemsida båthall2.se finns ett upprop med följande lydelse: Vi undertecknade anser att det nya marinarkeologiska museet ska placeras på annan plats än i Båthall 2 och att den oersättliga Veteranbåtsamlingen i Båthall 2 ska vara kvar. Det behövs ett Fritidsbåtsmuseum i Stockholm!

Bland medverkande föreningar och medlemsrepresentanter för föreningar finns;

Svenska Veteranbåtsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Sail Yacht Society, Trälhavets Båtklubb, Malmö Segelsällskap, Motala Veteranbåtsklubb, Neptunkryssarförbundet, Gaff Yacht Society, Viggbyholms Båtklubb, Gäddvikens Segelsällskap, Carlscrona Veteranbåtar, Veteranbåtsföreningen, Sandvikens Båtklubb, Föreningen Minsveparen M20, Träbåtsbyggarnas Riksorganisation, Motor Yacht Society, Alingsås Segelsällskap, Föreningen Allmogebåtar, Nya Djurgårdsvarvet, M-båtsförbundet, Gamleby segelsällskap, Kulturaktivisterna med flera. Dessutom konstnärer, båtkonstruktörer och hamnchefer.

Föreningen Rädda Båthall 2

Anders Åkerman

Insändare om Båthall 2 i Skärgården 22 februari 2018

Oförskämda planer för Båthall 2

I en artikel i Skärgården nr 6, 2018, berättar Nina Eklöv, vid Sjöhistoriska museet, om planerna på det nya marinarkeologiska museet som ska flytta in i Båthall 2 på Djurgården.
Den inställning hon och museet har till verksamhetenen i Båthall2 anser jag är på gränsen till oförskämt och suspekt.

NI ARKEOLOGER kommer i princip och tränger ut en fungerande verksamhet som också drivs med stor, ideell, frivillig insats för att visa fritidsbåtar för medborgare i Stockholmsregionen.
Om, som Eklöv säger, att Båthall 2 visar sig vara lite för liten så kan väl den verksamheten ändå få vara kvar och växa vidare med filialer på andra orter.

Båthall 2 är ju byggd för träbåtar på Marinens tid på Djurgården.
Att arkeologerna ska komma dit med sitt huvudintresse och kasta ut alltihop är upprörande.
Menar Nina Eklöv att de frivilliga eldsjälarna ska sitta i några förrådslokaler och mögla tillsammans med våra fritidsbåtar och ”uppehålla sitt engagemnag” eller ta morgontåget till södra Norrland? Verkligen taktlöst!
Sjöhistoriska kanske kunde börja med att hyra in sig hos grannen Tekniska Museets gamla Teleavdelning som verkar stå halvtom eller så kanske det finns plats för det marinarkeologiska museet på Rindö.

Bernt Karlsson
En Djupt besviken donator till Sjöhistoriska Museet.

Inlägg på Facebook 1 januari 2018

Inlägg på Facebook 30 december 2017:

Inlägg på Facebook 30 december 2017:

Veteranbåtsmuseet i Båthall 2 i Wasahamnen på Djurgården planeras att stänga för gott och båtarna inklusive Wasaordern ska skingras eller magasineras. Sjöhistoriska museet planerar I stället ett digitalt marinarkeologiskt museum som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Veteranbåtsmuseet har blivit en mötesplats för evenemang, regattor, Veteranbåtsfestivalen, olika båthistoriska intressegrupper och föreningar. Det har visat svensk fritidsbåthistoria för 55 000 besökare sommartid. Är det fler än jag som kommer att sakna museet?

Kommentarer

Sven Michael Råberg Galenskap.. ersätta real life med digitalt?!. Båtar trives bäst i vattnet inte på museum eller på en harddisk.

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Anders Værnéus … och när dessutom Fritidsbåtsmuseet i Västerås har lokalbekymner och Museihuset riskerar att läggas ned, så är den pedagogiska och viktiga museala verksamheten som dessa viktiga mötesplatser hanterar, nu helt hotad.

3

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Stefan Wikström Nu kan ni ju gissa varför Åsa Hogmark nekade Sjöhistoriska att få köpa Hiram..maken till galenskap..undrar om de bara vill ha träbåtar på bilder o modeller i skala 1:15

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson När erbjöds museet henne?

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Stefan Wikström Innan jag tog över.De ville ha henne liggande..gissar att hon hade fått samma öde som alla andra nu riskerar få.Jag lovade renovera henne o segla o det kommer ske

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Roland Sundberg Vansinne.

Det är ett kulturarv om något att bevara.

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Simon Brismo En tragedi men jag skulle faktist tycka det var kul om Mattias Malmros byggde klart sambordet på M22, Nr 1 och den var på banan igen.

4

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson När jag ändå är igång Simon Brismo
Nej vi har sparat Emmett för i stort sett all framtid. Då kommer den inte heller att sjösättas igen. Det gäller alla båtar i nuvarande samling. Om vi hade resurser och båtplatser skulle vi kunna ha en parallell samlinVisa mer

6

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Tycker det var lite roligt, vi hade en stege på andra sidan för de som ville se ruff och sittbrunn men nästan alla stod och böjde sig och kikade in därnere…Hantera
Hansi Ohlssons foto.
7
GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Thomas Strand Vansinne!!!!!???

3

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Per Karlander Totalt vansinne. Hur tänker man? De e ju att slå undan fötterna på alla som försöker att hålla vår helt unika träbåtspark för eftervärlden. Tänk att göra Wasamuseet helt digitalt. De blir för dyrt med underhållet å man säljer ut henne i bitar till högstbjudande. Tror man på riktigt att de räcker med att ha våra gamla båtar på bild? De säger en hel del om inställningen hos våra beslutsfattare.

5

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Carina Johansson Tragiskt allt gammalt ska tydligen väck. Undrar vad dom tänker med

3

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Carl Erik Eriksson Helt fel! Behåll Populära Båthall2. Gör gärna dessutom något digitalt. Testa i mindre skala och kolla intresset. Vitsen med det digitala är ju att det är så billigt att testa …

4

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Krister Eriksson Va fan håller dom på med överallt.

4

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Lars Porne Wasaordern? En befallning av Gustav Vasa?

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Jan Pihlström Är det inte dags att lämna över till någon som brinner för Veteranbåtar .

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Martti Aura När det skulle händas?

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Lasse Pipping Vad kommer att hända med båtarna?

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Lars Porne Dom magasineras, bl a i Karlskrona. Hur det blir med Vasaorden är inte klart.

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Läs gärna vad jag skrev så slipper man rätta hela tiden…
Båtarna står idag i fyra olika lokaler. När vi tagit Rindömagasinet i bruk endast tre varav ett i Karlskrona som töms på sikt det med.

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Carina Johansson Nu tycker jag det räcker med ordbajs. Detta handlar om att museets stängs för gott. Bara det är för j..ligt.

4

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Martti Aura Måste besöka innan det stängs.

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Björn Wickman Kan man inte få var lite analog på museet.

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Det är väl lika bra jag svarar innan kommentarerna helt far i väg. Kanske blir lite långt…

Jo Båthall 2 ska stängas som studiemagasin. Den har aldrig varit ett museum utan ett av våra många magasin där vi valt att ha just båtsamlingen. Sedan ca 25 åVisa mer

18

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3vHar redigerats

Stefan Wikström Då ljusnande horisonten lite iaf..tack för klargörande och hoppas Västerås också får ljus i tunneln 2018

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Kenneth Kenna Gustafsson Träbåtar är tydligen något som ska förstöras och deras ägare som lägger ner själ, hjärta tid och pengar ska väl snart alla brännas på ett gemensamt bål. Vad är det som händer i vårt land? Vi jobbar ideellt för att säkerställa ett kulturarv till våra efVisa mer

6

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3vHar redigerats

Kenneth Kenna Gustafsson I Kalmar pågår hetsjakt och man planerar att sätta ockerhyror så att så att båtägare måste hugga upp kulturarvet. Båtar ska inte jobbas med på uppläggningsplatser för det ser inte fint ut. Som båtägare undrar man ju då varför går man just där när man mVisa merHantera
Kenneth Kenna Gustafssons foto.
GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Jan Pihlström Skamligt att bygga en Nobelstygelse som kommer att misspryda den historiskt intressanta miljön är tydligen helt ok för helt astronomiska summor jämfört med att behålla en byggnad för ett fritidsbåtshistoriskt arv. SUCK .

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Per Karlander Man får lite aningar att dom som bestämmer detta tycker att gamla båtar e mossigt å hör till forna tider. Sen för att blidka protesterna så tycker man att bevarande digitalt räcker. De e mer än patetiskt.

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Jan Pihlström Herr Veteranbåtsredaktör Dags att vakna . Veteranbåten är inget pensionärsboende utan intresseförening ned en uppenbar opionsbildande uppgift . JH var bättre

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Glömde
Vasaorden tillhör inte Sjöhistoriska museet. Den har stått undangömd i Båthall 2 i många år innan vi kom tid. De första åren fick vi inte ens visa henne för besökare utan hon stod i ett inomhusskjul av hönsnät och byggplast. Först efter några årVisa mer

10

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3vHar redigerats

Jerry Krantz Låter puckat

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Maria Bohlin Ååå vad synd. Det är inte samma sak att se em bild och hur skall dr förmedla doften av linolja och tjära.

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Johan WO Wockatz Exakt! Det man uppfattar av lukt- och känselsinnet kan aldrig förmedlas av en bild.

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Maria Helena Vilket vansinne!!! Vad ör det gör fel på dem som har makt att fatta ett sådant beslut. Är de båthatare…

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Här har du min lillbåt Maria Helena. Båthatare? Njae då skulle jag nog valt både annat jobb och fritidsintresse…Hantera
Hansi Ohlssons foto.
4
GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Maria Helena Är det du, Hansi som vill lägga ned museet med riktiga båtar, Sveriges marina kulturarv?

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3vHar redigerats

Johannes Lindstrom De missköter vårt marina kulturarv så hiskeligt, och gjort det länge!

Vad händer med Wasaorden?

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Men läs inläggen ovan Johannes!
Och jag vet att vi missköter det grovt enligt dig då mina företrädare inte sparade HMS Gustsv V.

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Johannes Lindstrom Hansi Ohlsson ja, inte bara det – ni visar en liten osammanhängande del av vår marina historia spridd på två museer med det ni har också. Låt Mahan vara er guide – ”Sjömaktens inflytande på historien”. Ert prioriterade projekt borde vara omhändertagande av Regalskeppet Mars en ack så politiskt och tekniskt viktig komponent av vår historia.

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Henry Svenson PEAB bygger ut i Västerås…båtarna måste bort..Härnösand kanske?

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Olle Neckman Min ståndpunkt i denna fråga är ju inte okänd. Tycker det är synd att kollra bort fakta med saker som att sprida kulturen över landet. Det saknas inte båtmuseer på andra orter. Den som själv vill ta reda på kan söka på Eniro eller Hitta. Det stora probVisa merHantera
Olle Neckmans foto.
4
GillaVisa fler reaktioner

Svara3vHar redigerats

Olle Neckman …sedan sida 2…Hantera
Olle Neckmans foto.
3
GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Olle Neckman …och slutligen sida 3…Hantera
Olle Neckmans foto.
4
GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Anders Værnéus Bra där Olle. Synd att dialogen och svaren uteblir på en öppen ställd fråga. Vad tror di det finns för möjligheter att försöka ”nå igenom” med en mer officiell avsändare? Typ BHRF och MSF i förening?

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Men Anders Værnéus om det är som Olle skriver ”Det saknas inte båtmuseer på andra orter” så spelar väl inte Museihusets varande eller inte varande någon roll, bara att söka på Eniro tydligen??

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Astrid Hörnfeldt Vansinne är ordet !!!!!!!!!!!!!!! Gå på museum etc. gör man för att få en upplevelse. Man kan ju inte jämföra ett museibesök där man kan beundra föremålet från alla håll och ha ett samtal om det man ser, man kan inte jämföra det med att titta på några digitala bilder!!!

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Läs gärna vad jag skrivit Astrid så ser du att ingen pratar om bilder…

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Hansi Ohlsson Jo jag vet vad du anser Olle Neckman och har full respekt för det. Det har vi pratat om vid flera tillfällen i just den dialog du efterlyser. Jag personligen har träffat dig, ordförande Pierre och styrelsen för MSF och vet också att du haft egna sittniVisa mer

2

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3vHar redigerats

Olle Neckman Det låter intressant. Jag förstod inte att monologen skulle uppfattas som en dialog. Jag har haft filosofiska samtal med stabschefen under förutsättningen och tydliggörandet att Överintendentens beslut inte går att påverka. Ni har en trevlig stabschef Visa mer

1

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3vHar redigerats

Olle Neckman Både jag och Departementet har skickat brevet till SMM.

Hantera

GillaVisa fler reaktioner

Svara3v

Olle Neckman Här har ni utmärka lokaler för ett marinarkeologiskt museum som dessutom skulle vitalisera andra delar av Nationalstadsparken. Sannolikt mycket billigare än att bygga om Båthall 2. KDF kommer garanterat lägga ett gott ord för er och dessutom blir det nog inte svårt att hitta lite sponsorsmedel.

https://objektvision.se/Beskriv/178014300Hantera

Olle Neckmans foto.
3
GillaVisa fler reaktioner

Svara3v