Kommentarer om Båthall 2

Kommentarer från Facebook och till info@båthall2.se om nedläggning av Båthall 2:

Jag hoppas verkligen att Båthall2 får fortsätta som fritidsbåtsmuseum samt att anslagen utökas så att båtarna med jämna mellanrum sjösätts. Läget ger fantastiska möjligheter att utveckla besökarnas upplevelser. Ett digitalt museum kan läggas i var mans läsplatta och kan i praktiken placeras var helst på jorden. HW

Vansinne är ordet !!!!!!!!!!!!!!! Gå på museum etc. gör man för att få en upplevelse. Man kan ju inte jämföra ett museibesök där man kan beundra föremålet från alla håll och ha ett samtal om det man ser, man kan inte jämföra det med att titta på några digitala bilder!!! Astrid Hörnfeldt 

Galenskap. Ersätta real life med digitalt?! Sven Råberg

När dessutom Fritidsbåtsmuseet i Västerås har lokalbekymmer och Museihuset riskerar att läggas ned, så är den pedagogiska och viktiga museala verksamheten som dessa viktiga mötesplatser hanterar, nu helt hotad. AW

Det är ett kulturarv om något att bevara. Vansinne. Roland Sundberg 

Totalt vansinne. Hur tänker man? De e ju att slå undan fötterna på alla som försöker att hålla vår helt unika träbåtspark för eftervärlden. Tänk att göra Wasamuseet helt digitalt. De blir för dyrt med underhållet å man säljer ut henne i bitar till högstbjudande. Tror man på riktigt att de räcker med att ha våra gamla båtar på bild? De säger en hel del om inställningen hos våra beslutsfattare. Per Karlander  

Tragiskt allt gammalt ska tydligen väck. Undrar vad dom tänker med. Detta handlar om att museets stängs för gott. Bara det är för j..ligt. Carina Johansson

Helt fel! Behåll Populära Båthall2. Gör gärna dessutom något digitalt. Testa i mindre skala och kolla intresset. Vitsen med det digitala är ju att det är så billigt att testa …Carl Erik Eriksson

Träbåtar är tydligen något som ska förstöras och deras ägare som lägger ner själ, hjärta tid och pengar ska väl snart alla brännas på ett gemensamt bål. Vad är det som händer i vårt land? Vi jobbar ideellt för att säkerställa ett kulturarv till våra efterlevande. Kenneth Gustafsson

Man får lite aningar att dom som bestämmer detta tycker att gamla båtar e mossigt å hör till forna tider. Sen för att blidka protesterna så tycker man att bevarande digitalt räcker. De e mer än patetiskt. Per Karlander  

Ååå vad synd. Det är inte samma sak att se en bild och hur skall man förmedla doften av linolja och tjära? Maria Bohlin

Det man uppfattar av lukt- och känselsinnet kan aldrig förmedlas av en bild. Johan Wockatz

Vilket vansinne!!! Vad ör det gör fel på dem som har makt att fatta ett sådant beslut. Är de båthatare… + Är det du, Hansi som vill lägga ned museet med riktiga båtar, Sveriges marina kulturarv? Maria Helena 

De missköter vårt marina kulturarv så hiskeligt, och gjort det länge! Johannes Lindström 

Tycker det är synd att kollra bort fakta med saker som att sprida kulturen över landet. Det saknas inte båtmuseer på andra orter. ON

Föreningen Kulturaktivisterna hjälpte till med volontärer vid starten av Båthall 2, i samarbete med Veteranbåtsföreningen och Sjöhistoriska Museet år 2003. Vår förening fortsatte att hjälpa dem under flera år. Vi brukar gå in och titta på utställningen när vi är på Djurgården. Med en förhoppning om en fortsättning av Veteranbåtsutställningen i båthallen. Birgitta Ersson Kjellin, Ordförande Föreningen Kulturaktivisterna

Jag stöder verkligen att låta Båthall 2 bör finnas kvar, helst med utökade öppentider. Det finns en hel del att titta på i den hattiga hanteringen av museets fritidsbåtar med förflyttningar hit och dit och en linje i verksamheten. Den svenska fritidsbåts kulturen är unik.  PF

Så otroligt okunnigt/korkat att kasta ut veteranbåtarna från båthall 2 som ju är specialbyggt för att förvara träbåtar. För att istället ha en utställning som kan ligga varsomhelst utan problem BN

Rindö duger inte som ersättning för Veteranbåtsmuseet på Djurgården! Ligger otillgängligt och kommer inte att få många besökare. EW

Sjöhistoriska gjorde ett projekt Östersjöns skatter med stora bidrag för ca 15 år sedan, men den stora publiken uteblev och besökarna hade i regel ett specialintresse för marinarkeologi. K-G

Stockholm behöver båthall 2 som idag – med alla veteranbåtar. Splittra inte denna unika samling av gamla fina träbåtar som ju är ett viktigt inslag i bl a Stockholms skärgårds historia. Stoppa flytten!  Robert Ö

FÖREFALLER OKÄNSLIGT OCH OGENOMTÄNKT. Jan J

Kommentarer om nedläggningen av Båthallen

Kommentarer om nedläggning av Båthall 2 från Vi som älskar träbåtar, FB och i mail till webplatsen www.båthall2.se .

Man tar sig för pannan när man hör/läser om den tänkta flytten av Båthall2 till Rindö. Nog för att vi ibland passerar Rindö på väg till Vaxholm men ja kan inte tänka mig att någon åker dit för att se på veteranbåtssamlingen…
Nedan några första reflektioner som du gärna får använda om lämpligt läge skulle dyka upp.
// Pertti Koukonen

Båthall 2, Wasahamnen

Sverige har en fullständigt unik kulturskatt i form av äldre fritidsbåtar i trä och det finns en unikt lämplig plats att förvara och visa dessa, – i Galärvarvets Båthall 2 som dessutom råkar vara byggd just för förvaring av träbåtar. Verkligen ett båtmuseum i naturligt sjönära läge och rätt miljö i Wasahamnen. Den årliga Skärgårdsmässan och Veteranbåtsfestivalen bygger helt på läget. Mässan, museets båtar och de verkliga veteranbåtarna i hamnen har som mest dragit över 100.000 besökare.

Denna världsskatt vill man nu schasa ut och flytta till ett förråd på Rindö… för man menar att ett modernt digitalt museum skulle vara viktigare och naturligare i detta sjönära läge med urgammal historia som varv och marinbas. En slags fortsättning på det tidigare gynnande av Parkförvaltningen och Spritmuseet som ansetts lämpligare och ha större behov av ett sjönära marint läge.

Tänk om man i stället utvecklade och byggde ut Båthall 2 så att även den digitala delen fick plats. Det vore väl ganska naturligt med dess sagolika läge i en historisk fd marinbas. Vinsten skulle vara ett museum med både en historisk och modern avdelning och man skulle inte slå sönder dagens befintliga resultatet av många års arbete för att vårda, visa och värna den befintliga kulturskatten.

Eller är det en alldeles för enkel och naturlig lösning ? Något att tänka på…

Pertti Koukonen, volontär Båthall 2, – Tiedemannklubben

Jag hoppas verkligen att Båthall 2 får fortsätta som fritidsbåtsmuseum samt att anslagen utökas så att båtarna med jämna mellanrum sjösätts. Läget ger fantastiska möjligheter att utveckla besökarnas upplevelser. Ett digitalt museum kan läggas i var mans läsplatta och kan i praktiken placeras var helst på jorden. HW

Vansinne är ordet !!!!!!!!!!!!!!! Gå på museum etc. gör man för att få en upplevelse. Man kan ju inte jämföra ett museibesök där man kan beundra föremålet från alla håll och ha ett samtal om det man ser, man kan inte jämföra det med att titta på några digitala bilder!!! Astrid Hörnfeldt

Galenskap. Ersätta real life med digitalt?! Sven Råberg

När dessutom Fritidsbåtsmuseet i Västerås har lokalbekymmer och Museihuset riskerar att läggas ned, så är den pedagogiska och viktiga museala verksamheten som dessa viktiga mötesplatser hanterar, nu helt hotad. AW

Det är ett kulturarv om något att bevara. Vansinne. Roland Sundberg

Totalt vansinne. Hur tänker man? De e ju att slå undan fötterna på alla som försöker att hålla vår helt unika träbåtspark för eftervärlden. Tänk att göra Wasamuseet helt digitalt. De blir för dyrt med underhållet å man säljer ut henne i bitar till högstbjudande. Tror man på riktigt att de räcker med att ha våra gamla båtar på bild? De säger en hel del om inställningen hos våra beslutsfattare. Per Karlander

Tragiskt allt gammalt ska tydligen väck. Undrar vad dom tänker med. Detta handlar om att museets stängs för gott. Bara det är för j..ligt. Carina Johansson

Helt fel! Behåll Populära Båthall2. Gör gärna dessutom något digitalt. Testa i mindre skala och kolla intresset. Vitsen med det digitala är ju att det är så billigt att testa …Carl Erik Eriksson

Träbåtar är tydligen något som ska förstöras och deras ägare som lägger ner själ, hjärta tid och pengar ska väl snart alla brännas på ett gemensamt bål. Vad är det som händer i vårt land? Vi jobbar ideellt för att säkerställa ett kulturarv till våra efterlevande. Kenneth Gustavsson

Man får lite aningar att dom som bestämmer detta tycker att gamla båtar e mossigt å hör till forna tider. Sen för att blidka protesterna så tycker man att bevarande digitalt räcker. De e mer än patetiskt. PK

Ååå vad synd. Det är inte samma sak att se en bild och hur skall man förmedla doften av linolja och tjära? Maria Bohlin

Det man uppfattar av lukt- och känselsinnet kan aldrig förmedlas av en bild.  Johan WO Wockatz

Vilket vansinne!!! Vad ör det gör fel på dem som har makt att fatta ett sådant beslut. Är de båthatare… + Är det du, Hansi som vill lägga ned museet med riktiga båtar, Sveriges marina kulturarv? Maria Helena

De missköter vårt marina kulturarv så hiskeligt, och gjort det länge!  Johannes Lindström

Tycker det är synd att kollra bort fakta med saker som att sprida kulturen över landet. Det saknas inte båtmuseer på andra orter. ON

Föreningen Kulturaktivisterna hjälpte till med volontärer vid starten av Båthall 2, i samarbete med Veteranbåtsföreningen och Sjöhistoriska Museet år 2003. Vår förening fortsatte att hjälpa dem under flera år. Vi brukar gå in och titta på utställningen när vi är på Djurgården. Med en förhoppning om en fortsättning av Veteranbåtsutställningen. Birgitta Ersson Kjellin, Ordförande Föreningen Kulturaktivisterna

Jag stöder verkligen att låta Båthall 2 bör finnas kvar, helst med utökade öppentider. Det finns en hel del att titta på i den hattiga hanteringen av museets fritidsbåtar med förflyttningar hit och dit och en linje i verksamheten. Den svenska fritidsbåts kulturen är unik.  PF

Så otroligt okunnigt/korkat att kasta ut veteranbåtarna från båthall 2 som ju är specialbyggt för att förvara träbåtar. För att istället ha en utställning som kan ligga varsomhelst utan problem BN

Att skingra och dela upp den unika och breda samlingen i Båthall 2 med några båtar i Västerås, några i Karlskrona, några på Rindö, några i Härnösand och Wasaorden i ett magasin på Berga är som att såga upp Regalskeppet Vasa och placera ut delarna på hembygdsmuseer runt om i landet.

Stockholm behöver båthall 2 som idag – med alla veteranbåtar. Splittra inte denna unika samling av gamla fina träbåtar som ju är ett viktigt inslag i bl a Stockholms skärgårds historia. Stoppa flytten! Robert Ö

Jag heter Ingemar Berndtsson och jag har ett par år varit båtvärd i Båthall 2 på Djurgården. Nu har jag hört att det är risk för att verksamheten där inte får fortsätta. Det tycker jag skulle vara ytterst beklagligt och skälen är följande:

  1. Vi hade nästan 50.000 besökare i år och som jag bedömde det var minst hälften utländska. De flesta kom från USA, Australien och Europa och det var påfallande många som spontant uttryckte vilken fantastisk samling detta är.
  2. Läget nära Vasavarvet är en stor fördel, många besökare var på väg till eller från Vasa och med Båthall 2 är området ett naturligt maritimt museiområde.
  3. Byggnaden är också betydelsefull, inomhusklimatet är perfekt för att lagra äldre träbåtar.
  4. Sist men inte minst, glöm inte att det går fort att rasera något befintligt men det kan ta lång tid att återskapa eller tyvärr vara helt omöjligt.

Med vänlig hälsning, Ingemar Berndtsson

Artikel om Båthall 2 i Skärgården 18 jan 2018

Statens maritima museer behöver fler ben att stå på

Båthallen 2 i Wasahamnen har under nära 20 år utvecklats till ett båtmagasin där Kungaslupen Vasaorden, äldre mindre båtar ur Statens maritima museers samlingar och fritidsbåtar visats för allmänheten under maj-september. Båthall 2 är byggd för flottans mindre båtar och är med sin konstruktion mycket temparaturtrög. Det är med andra ord en idealisk plats för träbåtar som annars med varierande temperatur och luftfuktighet ”fuktarbetar” och med tiden gistnar.

Båthall 2 ligger dessutom inom området för stadens största gästhamn och det som vi kan kalla stadens maritima hjärta – alltså mitt i Sjögården. Det har bland annat fått till resultat att det varje år arrangeras en veteranbåtsfestival i samband med Skärgårdsmässan. Den och festivalen brukar dra nära hundratusen besökare och nära hundra veteranbåtar. Det publika intresset för kulturområdet är alltså mycket stort. Det finns också ett sammanhängande tema med verksamheterna på Nya Djurgårdsvarvet, Beckholmen och Skeppsholmen. Under säsongen har Båthall 2 runt 50 000 besökare och med den utveckling som sker i området skulle det vara möjligt till förlängt eller kanske till och med öppethållande året runt.

Statens maritima museer har beslutat att skingra samlingarna i Båthall 2 till Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, till magasin i Slup- och barkasskjulet i Karlskrona, i Flyghangaren i Karlskrona och i ett magasin på Rindö. Beslutet har fattats för att göra plats för ett marinarkeologiskt museum som också kallas för myndighetens fjärde ben. Beslutet har inte föregåtts av en analys av tänkbara alternativ och dialogen med föreningar och aktörer inom kulturområdet har enligt min uppfattning varit i stort obefintlig. Officiellt heter det att: ”museerna råder över sina lokaler och samlingar”. Det är givetvis en självklarhet men det är också självklart att rådigheten och myndighetsutövning ska tjäna kulturområdet och vara synnerligen transparent.

Stockholm med omnejd och skärgårdsområden är en av fritidsbåtens viktigaste vaggor och också den del i Sverige som har flest fritidsbåtar. Det är alltså inte orimligt att regionen också visar upp sitt kulturarv. Det är aldrig bra att sätta kulturområden mot varandra i en skapad och orättvis konkurrens och det är definitiv inte bra att göra det inom samma myndighet. Oavsett tankar eller framtida utveckling ska båtsamlingen skingras och magasineras för att göra plats för annan verksamhet. Dessutom ska en byggnad inom Kungliga Nationalstadsparken få en förändrad karaktär och byggas om för en inte oväsentlig kostnad. Nu saknas det inte alternativ och dessutom finns möjligheter att skapa det fjärde benet utan att kannibalisera på något av de andra. Det skulle sannolikt i en övergripande kalkyl dessutom skapa publika verksamheter med ökad bredd och exponering av myndighetens kulturområde inom i stort samma budget.

Just nu pågår exploatering av gamla Gasverksområdet. Där finns både lokaler och publik attraktionskraft som har mycket goda förutsättningar för ett marinarkeologiskt museum. Området är dessutom en kil in i Kungliga Nationalstadsparken och ett sådant museum skulle verka som ytterligare en dragkraft på de miljontals besökare som nationalstadsparken varje år attraherar. Det skulle också betyda att fritidsbåten som kulturområde fortsatt får verka inom det naturliga området i den stora gästhamnen och ges möjlighet till utveckling av verksamheten med levande aktiviteter.

Ingen har något att erinra om ett marinarkeologiskt museum eller andra förändringar men vi är många som nu oroas över utvecklingen.

Vi har under decennier visat att det finns samarbeten som ger resultat och att även de mest komplicerade frågorna kan belysas på ett sådant sätt att det skapas en bred förankring i besluten utan att beslutsfattarens mandat eller ställning påverkas. Det gynnar ingen att inte få dra nytta av andras synpunkter och erfarenheter. Vårt största syfte är att åter starta en dialog för bra beslut och det finns alternativ. Jag uppmanar er alla att verka för att dessa blir belysta så att vi inte hamnar i en situation av eftertanke som kommer alldeles för sent.

Olle Neckman

Medlem styrelsen i Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar