Artikel om Båthall 2 i Skärgården 18 jan 2018

Statens maritima museer behöver fler ben att stå på

Båthallen 2 i Wasahamnen har under nära 20 år utvecklats till ett båtmagasin där Kungaslupen Vasaorden, äldre mindre båtar ur Statens maritima museers samlingar och fritidsbåtar visats för allmänheten under maj-september. Båthall 2 är byggd för flottans mindre båtar och är med sin konstruktion mycket temparaturtrög. Det är med andra ord en idealisk plats för träbåtar som annars med varierande temperatur och luftfuktighet ”fuktarbetar” och med tiden gistnar.

Båthall 2 ligger dessutom inom området för stadens största gästhamn och det som vi kan kalla stadens maritima hjärta – alltså mitt i Sjögården. Det har bland annat fått till resultat att det varje år arrangeras en veteranbåtsfestival i samband med Skärgårdsmässan. Den och festivalen brukar dra nära hundratusen besökare och nära hundra veteranbåtar. Det publika intresset för kulturområdet är alltså mycket stort. Det finns också ett sammanhängande tema med verksamheterna på Nya Djurgårdsvarvet, Beckholmen och Skeppsholmen. Under säsongen har Båthall 2 runt 50 000 besökare och med den utveckling som sker i området skulle det vara möjligt till förlängt eller kanske till och med öppethållande året runt.

Statens maritima museer har beslutat att skingra samlingarna i Båthall 2 till Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, till magasin i Slup- och barkasskjulet i Karlskrona, i Flyghangaren i Karlskrona och i ett magasin på Rindö. Beslutet har fattats för att göra plats för ett marinarkeologiskt museum som också kallas för myndighetens fjärde ben. Beslutet har inte föregåtts av en analys av tänkbara alternativ och dialogen med föreningar och aktörer inom kulturområdet har enligt min uppfattning varit i stort obefintlig. Officiellt heter det att: ”museerna råder över sina lokaler och samlingar”. Det är givetvis en självklarhet men det är också självklart att rådigheten och myndighetsutövning ska tjäna kulturområdet och vara synnerligen transparent.

Stockholm med omnejd och skärgårdsområden är en av fritidsbåtens viktigaste vaggor och också den del i Sverige som har flest fritidsbåtar. Det är alltså inte orimligt att regionen också visar upp sitt kulturarv. Det är aldrig bra att sätta kulturområden mot varandra i en skapad och orättvis konkurrens och det är definitiv inte bra att göra det inom samma myndighet. Oavsett tankar eller framtida utveckling ska båtsamlingen skingras och magasineras för att göra plats för annan verksamhet. Dessutom ska en byggnad inom Kungliga Nationalstadsparken få en förändrad karaktär och byggas om för en inte oväsentlig kostnad. Nu saknas det inte alternativ och dessutom finns möjligheter att skapa det fjärde benet utan att kannibalisera på något av de andra. Det skulle sannolikt i en övergripande kalkyl dessutom skapa publika verksamheter med ökad bredd och exponering av myndighetens kulturområde inom i stort samma budget.

Just nu pågår exploatering av gamla Gasverksområdet. Där finns både lokaler och publik attraktionskraft som har mycket goda förutsättningar för ett marinarkeologiskt museum. Området är dessutom en kil in i Kungliga Nationalstadsparken och ett sådant museum skulle verka som ytterligare en dragkraft på de miljontals besökare som nationalstadsparken varje år attraherar. Det skulle också betyda att fritidsbåten som kulturområde fortsatt får verka inom det naturliga området i den stora gästhamnen och ges möjlighet till utveckling av verksamheten med levande aktiviteter.

Ingen har något att erinra om ett marinarkeologiskt museum eller andra förändringar men vi är många som nu oroas över utvecklingen.

Vi har under decennier visat att det finns samarbeten som ger resultat och att även de mest komplicerade frågorna kan belysas på ett sådant sätt att det skapas en bred förankring i besluten utan att beslutsfattarens mandat eller ställning påverkas. Det gynnar ingen att inte få dra nytta av andras synpunkter och erfarenheter. Vårt största syfte är att åter starta en dialog för bra beslut och det finns alternativ. Jag uppmanar er alla att verka för att dessa blir belysta så att vi inte hamnar i en situation av eftertanke som kommer alldeles för sent.

Olle Neckman

Medlem styrelsen i Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar

En kommentar till “Artikel om Båthall 2 i Skärgården 18 jan 2018”

 1. Kulturaktivisterna har sedan Kulturhuvudstadsåret 1998 hjälpt många kulturprojekt bl a inom båtkultur. Under de åren har det varit många givande kontakter med olika samarbetspartners. Föreningen Kulturaktivisterna har även många kulturvänner som också vill stödja kulturella projekt.

  Vi hoppas på en fortsättning för Veteranbåtsutställningen

  Föreningen Kulturaktivisterna
  Birgitta Ersson Kjellin, ordförande

  &
  Kulturvänner, Ulf Hellsing, Caroline Williams, Fredrik Bergius m fl

Kommentarer inaktiverade.